Kleischelpen

Kleischelpen zijn een mengeling van schelpen en klei. De schelpen vormen met de klei een uitstekend harde laag. Dit komt omdat de kalk in de schelpen zich bindt aan de klei. Men kan spreken van een soort cementwerking. Door het Ph-gehalte van onze kleischelpen, treedt er relatief weinig onkruid en mosgroei plaats in vergelijking met andere halfverhardingsproducten.

 

 

Mijnsteen

Mijnsteen is het het bij de steenkoolwinning vrijgekomen gesteente. Mijnsteen laat zich goed vast rijden en blijft vast liggen door het stof gedeelte in het materiaal.

Gralux

Gralux is een soort natuurlijk halfverhardingmateriaal, In de meeste gevallen is dit een 100% natuurlijk gesteente waarvan grote brokken steen worden gebroken tot fijne split. Hierna wordt het materiaal uitgezeefd tot een fractie 0 tot 8-12 mm, waarbij de verhouding tussen grove en fijne delen zeer belangrijk is. Indien dit materiaal op de juiste wijze wordt verdicht, ontstaat er een harde en stabiele laag met een natuurlijke uitstraling die de basis moet vormen voor diverse fietspaden en wandelpaden