Veelzijdig en dynamisch Maris Infra is een veelzijdig en dynamisch aannemingsbedrijf, gericht op de grond-, weg- en waterbouw. Ons accent ligt op bestratingen en riolering. Wij bieden een veelzijdig pakket van diensten met vele specialismen. Wij werken voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

Veelzijdig en dynamisch            

Maris Infra is een veelzijdig en dynamisch aannemingsbedrijf, gericht op de grond-, weg- en waterbouw. Ons accent ligt op bestratingen en riolering. Wij bieden een veelzijdig pakket van diensten met vele specialismen. Wij werken voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

Communicatie

Veel aandacht wordt besteed aan communicatie met de opdrachtgever, waardoor in combinatie met vakmanschap, een kwalitatief hoogwaardig product wordt geleverd.

 

Veiligheid, gezondheid en milieu

Wij werken volgens de norm van het VeiligheidsCerti-

 

ficaat Aannemingsbedrijven (VCA), dit betekent dat gericht rekening wordt gehouden met veiligheid, gezondheid en milieu.